چاپ کردن این صفحه

افتتاح ساختمان جدید جامعه دامپزشکان ایران

29 تیر 1392

ساختمان جدید جامعه دامپزشکان ایران همزمان با دید و بازدید نوروزی باحضور چهره های شاخص دامپزشکی کشور افتتاح شد.