دبير جامعه دامپزشكان ايران: نبايد در برابر كشتار بي رحمانه مسلمانان میانمار سكوت كرد.

16 شهریور 1396

دبیرجامعه دامپزشکان ایران خواستار اعلام موضع یکپارچه همه تشکل‌های دامپزشکی در خصوص نسل کشی نژادپرستانه مسلمانان و سکوت بی شرمانه مجامع جهانی بویژه مدعیان حقوق بشر شد.

 

دبیرجامعه دامپزشکان ایران خواستار اعلام موضع یکپارچه همه تشکل‌های دامپزشکی در خصوص نسل کشی نژادپرستانه مسلمانان و سکوت بی شرمانه مجامع جهانی بویژه مدعیان حقوق بشر شد.

وي گفت: دامپزشکان درکنار سایر اقشارجامعه باید با ابراز همدردی و اعلام مواضع قاطع نسبت به این کشتار بی رحمانه اعلام موضع نمایند.

شجاعی بویژه از انجمن های حامی حقوق حیوانات درخواست کرد اعضای این انجمن ها که از اقشار دلسوز و رئوف جامعه ایران اسلامی محسوب میشوند در این موارد با حساسیتی بیشتر و سریعتری به اعلام مواضع بپردازندچرا که انتظار از آنها حتی بیشتر از سایر افراد می‌باشد چرا که جان همه انسانها بویژه کودکان و زنان بی گناه هم کیش از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است.